Home Kế hoạch KH Liên đội KÊ HOẠCH LIEN ĐỘI NĂM HỌC 2012-2013

KÊ HOẠCH LIEN ĐỘI NĂM HỌC 2012-2013

Email In PDF.

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NAM

 

      HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẾ SƠN

                                ***                                                             Quế Châu, ngày 08 tháng 09  năm 2012

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẾ CHÂU

                   Số: 01-KH/LĐ

BẢNG KẾ HOẠCH

Công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động ngoài giờ lên lớp

Năm học 2012 - 2013

 

- Căn cứ vào chương trình công tác Đội của Hội Đồng Đội huyện Quế Sơn.

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của nhà trường.

- Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của Liên Đội, nhà trường và của địa phương. Năm học 2012 - 2013 Liên đội trường tiểu học Quế Châu xây dựng chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động ngoài giờ lên lớp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tham mưu cho các cấp bộ Đoàn tổng kết, đề ra các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2- Hướng dẫn thiếu nhi tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động của Đội.

3- Xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, triển khai có hiệu quả “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh”, “Chương trình rèn luyện Đội viên” sửa đổi; nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã, đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Chỉ huy đội; tăng cường chất lượng đội viên; chú trọng công tác tham mưu xây dựng và phát triển Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi; tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng.

4- Tiếp tục triển khai Nghị quyết 06 NQ/TWĐTN, Hội nghị lần 7 BCH Trung ương Đoàn khóa IX về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tham mưu cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

II. Chủ đề năm học:

“Vâng lời Bác Hồ Dạy

Thi đua Nghìn việc tốt

Xây dựng Đội vững manh

Cùng tiến bước lên Đoàn”

III. Nội dung chương trình                           

1. Tự hào truyền thống - tiếp bước cha anh.

* Mục đích: Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho thiếu nhi trong thời kỳ mới nhằm giáo dục cho các em những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên.

*Nội dung và giải pháp:

- Đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua các hình thức: Hội diễn văn hóa văn nghệ; tổ chức giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; tổ chức tham quan, các hoạt động về nguồn; tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại...

- Tổ chức và nhân rộng các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Vì điểm tựa tiền tiêu”, "Áo lụa tặng bà", “Những địa chỉ nghĩa tình’’ trong các cơ sở Đội... Hướng dẫn cho thiếu nhi tích cực tham gia công tác “Trần Quốc Toản”, tổ chức cho các em thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách neo đơn, các gia đình thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia tu sửa, làm sạch, đẹp khu di tích bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.  Triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" mỗi em HS 1 kg giấy vụn đối với khối 2,3,4,&5. 0,5 kg giấy vụn đối với khối 1 để góp phần tôn tạo khu di tích lịch sử anh Kim Đồng.

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội, từng bước hiện đại hóa các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như: website, các blogs, forum, các diễn đàn trao đổi thông tin, mạng xã hội. Giới thiệu các gương anh hùng, kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến để giáo dục thiếu nhi. Đa dạng hóa các hình thức động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong rèn luyện, học tập.

- Tiếp tục triển khai phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" nhằm giáo dục thiếu nhi về đức khiêm tốn, tính thật thà, lòng dũng cảm; nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, biết chia sẻ khó khăn, giúp bạn nghèo vượt khó; quan tâm giúp đỡ các bạn chậm tiến, các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên cho thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn "Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy", "Tự hào truyền thống Đội ta", "Yêu Sao, yêu Đội", "Em là đội viên", "Khăn quàng thắm mãi vai em", Định hướng cho các em phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

* Chỉ tiêu: 

- 100% TNNĐ hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 

- 100% TNNĐ tham gia các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

2. Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai.

* Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

* Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học” đi đôi với “Hành”, “Học thực chất - Thi nghiêm túc”, “Vượt khó học tốt”. Khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự lập, trung thực trong thi cử; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: “Hoa điểm tốt”, “Hoa điểm mười”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”...

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức cho các em tích cực tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn vượt khó", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.

- Phát huy hiệu quả các mô hình: “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ “Toán học”, “Tin học”, “Ngoại ngữ”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà khoa học tương lai”...;đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn, tổ chức hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân”.

- Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin như: Website, blog, các diễn đàn trao đổi thông tin...; tổ chức tốt các cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi toàn tỉnh lần thứ XIII", "Tin học trẻ", "Hành trình khoa học", "Em yêu khoa học", "Ngày hội khám phá Internet"...;

- Sử dụng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: “Vì bạn nghèo”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”...; Vận động thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như: “Ngôi nhà tình bạn”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Vì bạn nghèo hiếu học”, “Hú gạo tình thương”, “Tấm áo tặng bạn” “Xe đạp giúp bạn đến trường”...Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

* Chỉ tiêu:  

- 100% thiếu niên nhi đồng tham gia các phong trào thi đua trong học tập. 

- 100% chi đội, lớp nhi đồng thực hiện có hiệu quả “Đôi bạn cùng tiến”

- 90% thiếu niên nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

- 100% thiếu niên nhi đồng tham gia cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”

3. Vui khỏe an toàn- làm nghìn việc tốt.

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

* Nội dung và giải pháp:

- Khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tương thân tương ái với các Liên đội trong huyện, các huyện miền núi Nông Sơn. Tuyên truyền và giáo dục cho thiếu nhi hiểu biết về môi trường tự nhiên, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ nguồn nước sạch, phòng chống các tệ nạn xã hội, nạn thương tích và bạo lực học đường ...

- Tiếp tục thực hiện phong trào "Thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, "Trường em xanh - sạch - đẹp”; giáo dục thiếu nhi có ý thức thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quang, môi trường sư phạm; có ý thức, hành vi và thói quen giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp và nơi công cộng… thông qua việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học, thu nhặt rác trong và ngoài nhà trường.

- Hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như:  "Vì bạn nghèo hiếu học", "Hũ gạo tình thương", "Tấm áo tặng bạn", "Xe đạp giúp bạn đến trường" ... Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò… tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Tổ chức trại sáng tác thơ văn tuổi học trò; duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ: “Quyền trẻ em", “Những cây bút nhỏ tuổi”, câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ’’, "Đội phát thanh măng non", "Đội tuyên truyền măng non" ...tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật giáo dục; Quan tâm xây dựng mô hình các câu lạc bộ, đường dây tư vấn phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

- Tham mưu cơ chế chính sách; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi.

- Vận động thiếu nhi hưởng ứng tốt phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”, xây dựng tủ sách Kim Đồng nhằm giúp các em ý thức ham mê, tìm hiểu sách. Làm tốt công tác tuyên truyền nêu gương, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến để giáo dục thiếu nhi, động viên khen thưởng kịp thời các em có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

* Chỉ tiêu : 

- 100% TNNĐ tham gia xây dựng quỹ Đội, quỹ nhân đạo, quỹ vì bạn bè… 

- 100% TNNĐ tham gia các hoạt động VHVN – TDTT

- 100% TNNĐ không vi phạm tệ nạn xã hội

- 100% TNNĐ biết các bài hát múa qui định

- 100% TNNĐ tham gia phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”

- 100% TNNĐ tham gia cuộc vận động “Giữ gìn trường em xanh - sạch - đẹp”.

- 100% TNNĐ nhi đồng tham gia các phong trào “Kế hoạch nhỏ” .

- Liên Đội có đội tuyên truyền măng non & tổ chức thực hiện có hiệu quả.

4. Xây dựng Đội vững mạnh -  Cùng tiến bước lên Đoàn.

* Mục đích: Quan tâm bồi dưỡng, tôn vinh đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên, sao nhi đồng; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ đọng, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia các hoạt động Đội. Củng cố hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội các cấp.

* Nội dung và giải pháp:

a. Công tác nhi đồng:

- Đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt Sao thông qua đổi mới nội dung hoạt động Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; áp dụng phương pháp "Trẻ với trẻ", phương pháp "Cùng tham gia", kết hợp với các giáo cụ trực quan hỗ trợ tạo sự sinh động cho các buổi sinh hoạt Sao.

- Hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt Sao và thực hiện chương trình “Dự bị Đội viên” phù hợp với chủ đề, chủ điểm hằng tháng. Xây dựng các hình thức “Sao tự quản” tạo cho các em làm quen với các hoạt động tập thể.

- Làm tốt công tác phối kết hợp giữa tổng phụ trách với anh chị phụ trách các lớp và đội ngũ phụ trách sao trong việc tổ chức hoạt động Đội.

- Hướng dẫn nhi đồng làm quen với điều lệ và nghi thức Đội. Giáo dục, kết nạp nhi đồng đúng độ tuổi đứng vào hàng ngũ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn nhi đồng tham gia sinh hoạt, học năng khiếu, biết các bài hát múa qui định, các trò chơi phù hợp với lứa tuổi, các trò chơi dân gian, biết chơi các môn thể thao dành cho lứa tuổi.

- Xã hội hoá công tác nhi đồng gắn với vận động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm chăm lo của gia đình dành cho lứa tuổi nhi đồng.

b. Công tác đội viên:

- Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và tình hình địa phương.

- Đa dạng hóa hình thức công nhận các chuyên hiệu của chương trình rèn luyện đội viên; phát huy tinh thần tự quản của thiếu nhi; sử dụng hiệu quả tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức các hội thi công nhận chuyên hiệu, thi “Nghi thức Đội’’, "Nét đẹp đội viên",...

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần lần thứ X. Quan tâm tới công tác kết nạp đội viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng nhằm xây dựng lớp đội viên mới nhận dịp Đại hội Đoàn các cấp.

c. Công tác xây dựng ban chỉ huy Liên, chi đội:

- Chú trọng công tác lựa chọn cán bộ chỉ huy Liên, chi đội. Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với việc tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội. Duy trì việc tổ chức các hội thi : “Chỉ huy đội giỏi”, “Nghi thức Đội”…

- Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng nhân rộng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi; cổ vũ, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội Liên đội, Chi đội theo đúng nhiệm kỳ năm học; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt Chi đội theo hướng thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi. Xây dựng Liên đội xuất sắc, Chi đội xuất sắc theo tiêu chí gắn với chất lượng phong trào.

d. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư:

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và thiếu nhi có hiệu quả ở địa bàn dân cư như: Câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên truyền măng non, Tiếng kẻng học tập, Câu lạc bộ ông bà cháu...

- Tích cực tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các tụ điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè và Tết trung thu.

- Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh... đảm bảo thiếu nhi được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản biết tự bảo vệ mình trước những tình huống của cuôc sống.

* Chỉ tiêu :

- 100% nhi đồng tham gia thực hiện chương trình “Dự bị Đội viên”

- 90%  thiếu niên thực hiện tốt chương trình  “Rèn luyện Đội Viên”

- 100% nhi đồng khối lớp 3 được kết nạp Đội đúng độ tuổi.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu Liên Đội xuất sắc

5. Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương.

* Mục đích: Tham mưu thực hiện tốt cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội. Phối hợp xây dựng và hoàn thiện Điều lệ thi Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách Đội giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội.

* Nội dung và giải pháp:

a. Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi:

 - Tiếp tục triển khai có hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội", nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình Câu lạc bộ "Phụ trách thiếu nhi",

- Triển khai thực hiện hồ sơ sổ sách theo qui định của hội đồng Đội trung ương.

- Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” chăm sóc nhận đỡ đầu giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh gặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đội; thường xuyên cập nhật thông tin mới; cung cấp cho đội ngũ anh chị phụ trách trong nhà trường cũng như ban chỉ huy Liên chi Đội những kỹ năng hoạt động Đội cơ bản.

b. Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Đội các cấp:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội xã,; phát huy vai trò của các đồng chí ủy viên Hội đồng Đội được cơ cấu tại các ban, ngành.

- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đội; thường xuyên cập nhật thông tin mới; cung cấp cho cho phụ trách những kỹ năng hoạt động Đội cơ bản, đủ năng lực tiếp cận thiếu nhi.

* Chỉ tiêu :

- 100% anh chị phụ trách thực hiện chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”        

- 100% anh chị phụ trách và BCH Liên – Chi Đội được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội

- 100% anh chị phụ trách hưởng ứng cuộc vận động“Vì đàn em thân yêu”

☻. Một số hoạt động lớn tại Liên đội:

- Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Ngày hội khai trường.

- Phối hợp với công đoàn tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" nhân dịp Tết Trung cho các em học sinh có hoàn khó khăn và con em cán bộ

- Tổ chức Lễ tri ân thầy cô giáo với chủ đề "Chắp cánh ước mơ" (20/11/2012).

- Thực hiện phong trào “ Kế hoạch nhỏ” tại  Liên Đội.

- Tổ chức hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

- Vận động mỗi học sinh tiết kiệm 1.000đ, vận động anh chị phụ trách đóng góp 5.000đ/ nguời/năm  gây quỹ  “Thắp sáng ước mơ” giúp đở cho các học sinh nghèo, khó khăn.

- Tổ chức Hội thi   “Chi huy Đội giỏi”.

- Tham gia đầy đủ các phong trào do cấp trên tổ chức và phát động như: Bóng đá mi ni, tiếng hát hoa phượng đỏ...

Trên đây là kế hoạch chương trình hoạt động Đội – sao và giáo dục NGLL của Liên Đội trong năm học 2012 – 2013, mong toàn Liên Đội ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 

  HIỆU TRƯỞNG                      TỔNG PHỤ TRÁCH        TM. BCH LIÊN ĐỘI                                

                                                                                                    Liên đội trưởng

 

Trần Phước Hùng                              Nguyễn Bé                                      

                                                                                                   

 

 

Thông tin mới nhất!!!

Lịch vạn niên

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay69
mod_vvisit_counterHôm qua151
mod_vvisit_counterTuần này897
mod_vvisit_counterTháng này3576

Đang online

Hiện có 1 khách Trực tuyến